ILO ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu protokol imzaladı

ILO ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı.

Çalışma yaşamında cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için güçlerini birleştiren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında imzalanan Protokol ile çalışma yaşamında cinsiyet temelli şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin farkındalık yaratılması ve bu tür şiddete ve tacize maruz kalanların destek mekanizmalarına erişebilmeleri hedefleniyor.

Kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden biri olan çalışma yaşamında cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve TKDF Başkanı Canan Güllü arasında 14 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da bir işbirliği Protokol’u imzalandı.

Protokol aynı zamanda ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Türkiye’de onaylanması ve uygulanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapan ILO Türkiye Ofisi’nin bu yönde gerçekleştireceği uzun soluklu kampanya sürecinin ve çalışmaların da önemli bir ayağını oluşturuyor.

İmza töreninde konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan çalışma yaşamında şiddet ve tacizin her çalışan için karşılaşılabilecek bir sorun olduğunu ancak kadınların daha fazla risk altında olduğunu belirterek iş yerinde şiddet ve tacizin kadınların çalışma yaşamlarına erişimlerinin, çalışma yaşamında kalmalarının, daha yüksek mevkilere yükselmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu ifade etti.

“Bu nedenle çalışma yaşamında cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesi için konuya ilişkin çalışmalar yapan farklı aktörlerin bir araya gelmesi; kurumsal bilgi, tecrübe ve olanaklarını seferber ederek güçlerini birleştirmesi ve çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi çok önemli.”

“Protokol, ILO 190 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Yönelik Çalışmalarımızın Parçası”

“TKDF ile imzaladığımız bu protokol bu yönde atılmış önemli bir adım. Protokol aynı zamanda 2019 yılında kabul edilen ve 2021 yılında yürürlüğe giren ILO 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Türkiye’de de onaylanması ve uygulanmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmaların da önemli bir parçası ve yansıması.”

Özcan “Protokol ile kadınların iş gücüne daha fazla katılabilmelerine ve çalışma hayatında insana yakışır koşullarla daha fazla kalabilmelerine katkıda bulunmayı istiyoruz,” dedi.

İmza töreninde konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü dernek olarak kadına yönelik artan şiddet, taciz, tecavüz ve cinsel istismar konularında önleyici politikaların önemini her zaman vurguladıklarını ifade ederek “TKDF uhdesinde bulunan acil yardım hattı verilerimizi incelediğimizde vakaların yüzdelik oranla çoğunluğunun mağdurun yasal haklarını bilmemekten kaynaklandığını gözlemlemekteyiz. Ev içi şiddet bir insan hakları ihlalidir. İhlalleri önleyecek, bu hakların iş dünyası yönünden ele alındığı ve çalışana evde ve işte koruyucu kalkan olacağına inandığımız C190 sözleşmesinin sahada yapılacak işbirliği protokolü için bugün burada olmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Açıkça belirtmeliyim ki bu protokolü ve C190 sözleşmesini çok önemsiyoruz.”

TKDF olarak konuyla ilgili olarak özel sektörle uzun zamandır çalışmakta olduklarını ve acil yardım hattının finansmanının bu kurumlar tarafından yapıldığını belirten Güllü “İş dünyasının konuya duyarlılıkla yaklaşan çarpan etkisi, farkındalık ve önleyici politika yaratma gücü ile ILO ve STK işbirliğinin çözüm odaklı çalışmasının heyecanı içindeyiz. Bugün imzaladığımız bu protokolle dünden daha güçlüyüz,” şeklinde konuştu.

Protokol Ne Öngörüyor?

ILO Türkiye Ofisi ve TKDF arasında imzalanan Protokol iş yerinde cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin farkındalık yaratılmasını ve bu tür şiddete ve tacize maruz kalanların destek mekanizmalarına erişebilmelerini hedefliyor. Protokolde bu amaçla Federasyon bünyesindeki Acil Yardım Hattı’ndan ve Çağrı Merkezi’nden yararlanılması öngörülüyor.

Bu doğrultuda, ILO’nun çalışmakta olduğu işçi ve işveren örgütleri ve özel sektör temsilcileri ve çalışma yaşamında şiddete ve tacize maruz kalan ya da risk altında olan kişiler karşılaştıkları cinsiyet temelli şiddet ve taciz olayı durumlarında, Federasyonun Acil Yardım Hattı Çağrı Merkezine ulaşmaları halinde; ihtiyaçları doğrultusunda mevcut hukuki ve psikolojik danışmanlık ile sosyal destek mekanizmalarına yönlendirme hizmetini Federasyon tarafından alabilecekler.

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkısı ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında imzalanan Protokol kapsamında ayrıca konuya ilişkin farkındalık yaratılması için iletişim materyallerinin hazırlanması ve bir dizi iletişim ve savunuculuk faaliyeti planlanırken Federasyon bünyesinde hizmet veren Acil Yardım Hattı’nın ve çağrı merkezinin bilinirliğinin ve görünürlüğünün de artırılması hedefleniyor. Acil Yardım Hattı ve çağrı merkezi danışmanlarının da 190 sayılı ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi rehberliğinde destek sunabilmeleri için ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

Sözleşme, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin, kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini ifade ederek kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım sunuyor.

Paylaş

Son Yazılanlar

Nedir bu sürdürülebilirlik?

Sürdürülebilirlik Prensibi, 1713 yılında Hans Carl von Carlowitz adlı bir Alman tarafından ortaya atıldı. Kaynakları kurutmadan ve  yaşamın

Östrojen, progesteron ve testosteron

KADIN METABOLİZMASI VE ERKEK METABOLİZMASI Peki çevremizde sürekli duyduğumuz bu östrojen nedir? Hormonlar genel olarak organların fonksiyonlarını düzenleyen

İsrail ve Irkçılık meselesi

  Irkçılık söz konusu olduğunda hâlâ ilk akla gelen antisemitizm olgusunu biraz açmak gerekir. Antisemitizm, kelime anlamı itibariyle

Akıl hasadı yapmak ne ola?

Hafta sonu testiler ve bidonlardan saklama kaplarına doldurup boşaltmakla uğraşırken zeytinyağı, nar suyu ve elma sirkesinin kendine özgü